Писмени преводи

Писмени преводи от и на български език към официалните езици на
ЕС и 31 други езици ...

Устни преводи

Симултанен и консекутивен
превод за мероприятия с между-
народно участие, бизнес срещи ...

Заверка на документи

Заверки на документи във
всички държавни институции и посолства в РБългария ...

Легализация

Заверки на документи във
всички държавни институции и посолства в РБългария ...

Стенографски услуги

Изготвяне на стенографски протоколи от общи, учредителни събрания, конференции и др. ...

Локализация на сайт

Превод и адаптация на интернет страница